Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Coaching

Het succes van de organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het welbevinden van de medewerkers. Fases van verdriet of verlies; we krijgen er allemaal mee te maken. Soms zorgt dit voor stress-gerelateerde klachten. Maar ook onduidelijke rollen, onbevredigende rollen, onheldere communicatie of het gebrek aan onderlinge verbinding kan zorgen voor stress en onvrede. 

Hoe eerder de hulpvraag door de organisatie, de leidinggevende of de medewerker zelf wordt herkend en erkend, hoe eerder een medewerker met coaching geholpen kan worden en klachten kunnen worden voorkomen.  

Tijdens het coachingstraject kan ook aan het licht komen dat de medewerker voor zichzelf in beweging moet komen. Bijvoorbeeld door  andere keuzes te maken dan de huidige werksituatie of omgeving. Dit zal dan in afstemming met de manager en HRM naar een goede oplossing kunnen leiden.

Neem contact op