Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Customized aanpassingen

Soms past het gewoon niet! Voor en groot deel van de medewerkers kan in principe een ‘reguliere’ werkplek zó worden ingesteld of kan er gebruik worden gemaakt van reguliere middelen dat klachten en uitval worden voorkomen. In sommige gevallen vragen fysieke klachten of (extreme) lichamelijke maatvoering om een oplossing op maat. 

Neem contact op