Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Werkplekonderzoek

Soms worden er speciale eisen gesteld aan een werkplek: bijvoorbeeld wanneer een medewerker dreigt uit te vallen door ziekte, wanneer een medewerker terugkeert ná ziekte, of wanneer de werkplek aangepast moet worden o.b.v. de maatvoering van de medewerker (extreem lange, kleine of corpulente medewerkers).

  • Afstemming met de leidinggevende en/ of de HRM-manager en/of Arbo-coördinator.
  • Inventarisatiegesprek met de medewerker. 
  • Onderzoek van de werkhouding, de werkplek, omgevingsfactoren, de inrichting, werkhouding, de duur van de werkzaamheden, taak- handelingen, werkdruk en overige factoren.
  • Rapportage met een duidelijk en visueel overzicht van de situatie, klachten, bevindingen en een helder advies voor eventuele aanpassing van de (bestaande) werkplek
  • Nazorg na aanpassing van de werkplek/ naleven van instructies en een terugkoppeling van bevindingen van de medewerker over de aanpassingen.
Neem contact op