Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Over Coopers Consultancy

Coopers Consultancy zorgt voor het optimaliseren van de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers en het verbeteren van de werkplekinrichting, de omgevingsfactoren en werksfeer. Dat lukt alleen als iedereen op de juiste plek zit!  Blije medewerkers in een gezonde werkomgeving maken het verschil. Zij hebben positieve energie, brengen dit over op hun omgeving en zetten die extra stap naar succes! 

Een goede situatie vraagt om de juiste keuzes op verschillende niveaus:

Wat binnen de ene organisatie perfect functioneert, is voor de andere organisatie onuitvoerbaar. Simpel samengevat: Is de organisatie blij? Is de medewerker blij? Dan is onze missie geslaagd.

Iedereen op de juiste plek! Zowel fysiek als mentaal. 

Neem contact op