Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

De werkplek

Een goed ingerichte werkplek is het halve werk. Het aanbod in de markt is enorm. Of het nu om uitvoering of prijs gaat. Wij helpen met het maken van de juiste keuzes!

Inrichten werkplek

Bij het inrichten van een optimale werkplek hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • De werkplek dient op basis van design en functie, duurzaam, veilig en praktisch aan te sluiten bij de organisatie.
  • De werkplek moet op maatvoering van 95% van de medewerkers eenvoudig en optimaal ingesteld/versteld kunnen worden.

COVID-19

Als gevolg van de huidige Covid epidemie veranderd de “werkende omgeving” in snel tempo en wordt er meer of geheel vanuit huis gewerkt door medewerkers die voorheen hun taken vooral vanuit kantoor uitvoerden. Het ligt in de lijn der verwachting dat hiermee een trend is ingezet. Organisaties worstelen met vraagstukken hoe verder met de huidige bedrijfshuisvesting en het thuiswerkplek beleid. Wij ondersteunen organisaties bij deze transitie zoals:

  • het invoeren van het “Corona Proof beleid” invoeren als het om de logistieke routes en anderhalf meter regelafstand tussen de werkplekken.
  • Huisvestingsvraagstukken zoals de mogelijke aanpassing van de huidige vierkante meters van uw bedrijfspand die door de veranderende situatie ontstaan.
  • Opstellen van een thuiswerkplekbeleid. Wat ontvangen de medewerkers en wat past bij uw organisatie? De werkplekken die onbenut blijven kunnen bij de medewerkers thuis worden geplaatst, of u geeft een vergoeding.
  • Medewerkers ondersteunen bij het beter inrichten van hun thuiswerkplek om hiermee klachten, of erger: uitval van te voorkomen. Zo bieden wij werkplekonderzoek bij uw medewerkers thuis d.m.v. bezoek of een video call.

Aanpassen werksituaties

Soms is het nodig om de werkstiuaties aan te passen:

  • Omdat de situatie in de organisatie verandert, bijvoorbeeld als ervoor wordt gekozen om vaste werkplekken in te ruilen voor flexibele werkplekken of een ruimte een andere functionele invulling krijgt.
  • COVID-19 kan om een andere invulling vragen van de huidige bedrijfsruimte zoals ruimtes voor video overleggen en ontmoetingsplaatsen.
  • Omdat er meer thuisgewerkt wordt en er hybride werkplekken moeten worden ingericht.

Wat kan Coopers hierin betekenen?

Ons doel is een optimale werkplek. Hoe doen we dat? Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever maken wij een plan van aanpak. Hierbij kunnen wij de volgende diensten aanbieden:

Neem contact op