Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Individuele coaching

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever maken wij een plan van aanpak:

  • Afstemming met de leidinggevende en indien van toepassing de HRM-manager en/of Arbo-coördinator
  • Intakegesprek met de medewerker 
  • Coopers maakt een advies, offerte en een planning
  • Start coachingstraject
  • Evaluatie met medewerker
  • Evaluatie met de organisatie, rekening houdend met de privacy van de medewerker

Over het coachingstraject

  • Aantal sessies : 3-8  sessies à 2 uur 
  • Co- actief en interactief: iedereen heeft de antwoorden ‘in zichzelf’, met de juiste instrumenten en vraagtechnieken komt de medewerker tot nieuwe inzichten en formuleert zelf doelen
  • Effectief en efficiënt: tussen de sessies blijft de medewerker aan diverse opdrachten werken met tussentijds contact. Het coachproces blijft op gang en heeft optimaal effect in een kortere tijd.
Neem contact op