Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Teamcoaching

Als medewerkers het niet met elkaar kunnen vinden, als medewerkers geen veiligheid of geborgenheid in hun team ervaren of als een groep mensen moet gaan samenwerken na een verandering zoals reorganisatie, dan kan teamcoaching heel krachtig werken. Wij zorgen ervoor dat iedereen de juiste intenties heeft, dat de groepswaarde wordt bewaakt, en dat de medewerkers zich ervan bewust zijn dat deze coaching niet alleen van belang is voor de organisatie en het team, maar vooral voor de medewerker zelf. 

Hoe werkt dat?

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever maken wij een plan van aanpak:

  • Afstemming met het management
    Wat is het doel? Bijvoorbeeld Verbeteren samenwerking? en/of Verbeterde teamprestaties? En/of Verbeteren Corporate Branding in combinatie met Personal Branding? Welke middelen zetten we in? Bijvoorbeeld Persoonlijkheidsmodellen, Interactieve worshops enz? 
  • Coopers maakt een advies, offerte en een planning 
  • Intake met alle medewerkers: om tot een goed plan van aanpak te komen zal er een individueel gesprek worden gevoerd met alle teamleden. Hieruit worden de te behandelen issues gefilterd en het uiteindelijke plan van aanpak wordt gedragen door het hele team. 
  • Start coachingstraject, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van diverse instrumenten, zoals persoonlijkheidsmodellen, zodat medewerkers inzicht krijgen in zichzelf en in elkaar.
  • Evaluatie met de organisatie, rekening houdend met de privacy van de medewerkers
  • Evaluatie met het team
  • Indien gewenst: follow-up sessies met het team gedurende een afgesproken periode. Zit het team nog op de gekozen weg samen ? Wat gaat er goed ? Waar kunnen we nog extra aan werken ?
Neem contact op