Logo van Coopers Consultancy
Coopers Werkplek Omgeving Organisatie

Aanpassing/ (her) inrichting werkplek

Of het nu gaat om vervanging van de inrichting, het optimaliseren van een werkplek, een functie wijziging van een ruimte of een nieuwe invulling of de thuiswerkplek; wij kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.   

Hoe zit dat?

1. Inventarisatie

  • Inventarisatie functie, eisen, wensen van de organisatie. Hierbij spelen aspecten als de cultuur, waarden, normen, identiteit en imago een belangrijke rol
  • Inventarisatie eisen en wensen van medewerkers o.b.v. functies

2. Advies op maat

  • Inventarisatie functie, eisen, wensen van de organisatie. Hierbij spelen aspecten als de cultuur, waarden, normen, identiteit en imago een belangrijke rol
  • Inventarisatie eisen en wensen van medewerkers o.b.v. functies
  • Onafhankelijk advies. 
  • Advies o.b.v. wens opdrachtgever: hergebruik bestaande middelen, nieuwe inrichtingscomponenten + verkenning markt, budget, duurzaamheid, design en ergonomie. 
  • Ondersteunen bij het maken van een thuiswerk beleid voor de medewerkers; wat biedt de organisatie de medewerker aan en hoe welke mogelijkheden zijn er.
  • Individueel advies bij aanschaf/ aanpassing van de werkplek voor de medewerker thuis. 
  • Herindeling huisvesting die ontstaat door de veranderende situaties door Corona.
Neem contact op